Jan Žemlička - Algebra I

Zde jsou k dispozici přepisy přednášek z předmětu Algebra I v ak. roce 2005/2006 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Přednáší Jan Žemlička, přepisuje Petr Baudiš. Aktuální verze je 0.20051006.

Tyto zápisky jsou poskytovány bez záruky. Mohou v nich některé detaily chybět (i když rámcově by měly být kompletní, chybí zejména řada obrázků a některé příklady; nemohou tedy v žádném případě samy o sobě nahradit účast na přednáškách) a mohou se v nich vyskytnout chyby (převážně překlepového charakteru). Přednášející ani přepisovatel je tedy negarantují.

Celý dokument ke stažení (ve verzi 0.20051006):

Po částech:

Pokud si chcete TeXovské zdrojáky přeložit sami, následujte instrukce na hlavní stránce.

Algebry, homomorfismy a kongruence

ahoko/definice TeX


<< Hlavní stránka