Luboš Pick - Matematická analýza II

Zde jsou k dispozici přepisy přednášek z předmětu Matematická analýza II v ak. roce 2004/2005 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Přednáší Luboš Pick, přepisuje Petr Baudiš. Aktuální verze je 0.20050613.

Tyto zápisky jsou poskytovány bez záruky. Mohou v nich některé detaily chybět (i když rámcově by měly být kompletní, chybí zejména řada obrázků a některé příklady; nemohou tedy v žádném případě samy o sobě nahradit účast na přednáškách) a mohou se v nich vyskytnout chyby (převážně překlepového charakteru). Přednášející ani přepisovatel je tedy negarantují.

Celý dokument ke stažení (ve verzi 0.20050613):

Po částech:

Pokud si chcete TeXovské zdrojáky přeložit sami, následujte instrukce na hlavní stránce.

Primitivní funkce

primitiv TeX

Určitý integrál

riemann TeX

newton TeX

intapl TeX

Posloupnosti a řady funkcí

poslfun TeX

radyfun TeX

Mocninné řady

radyroot TeX

Fourierovy řady

fourier TeX

Metrické prostory

metr TeX

metrkonv TeX


<< Hlavní stránka