Pavel Valtr - Diskrétní matematika

Zde jsou k dispozici přepisy přednášek z předmětu Diskrétní matematika v ak. roce 2004/2005. Přednáší Pavel Valtr, přepisuje Petr Baudiš. Aktuální verze je 1.618.

Tyto zápisky jsou poskytovány bez záruky. Mohou v nich některé detaily chybět (i když rámcově by měly být kompletní, chybí zejména řada obrázků a některé příklady; nemohou tedy v žádném případě samy o sobě nahradit účast na přednáškách) a mohou se v nich vyskytnout chyby (převážně překlepového charakteru). Přednášející ani přepisovatel je tedy negarantují.

Celý dokument ke stažení (ve verzi 1.618):

Po částech:

(Odkazuje na průběžné pracovní verze, nedoporučuje se používat!)

Pokud si chcete TeXovské zdrojáky přeložit sami, následujte instrukce na hlavní stránce.

Základní pojmy

zaklpoj TeX DVI PDF

Kombinatorika

kombi TeX DVI PDF

multinom TeX DVI PDF

odhady TeX DVI PDF

pie TeX DVI PDF

besidka TeX DVI PDF

Grafy

grafy TeX DVI PDF

grafysud TeX DVI PDF

grafy1tah TeX DVI PDF

grafyop TeX DVI PDF

grafy2souv TeX DVI PDF

stromy TeX DVI PDF

kostra TeX DVI PDF

rovinne TeX DVI PDF

barveni TeX DVI PDF

2pocitani TeX DVI PDF

orient TeX DVI PDF

kostrykn TeX DVI PDF


<< Hlavní stránka